In het coalitieakkoord is de afschaffing van de verhuurdersheffing opgenomen. Dit geeft corporaties extra financiële ruimte. Deze financiële ruimte moet worden ingezet voor investeringen die bijdragen aan het oplossen van een aantal problemen op de woningmarkt, zoals het woningtekort en het verduurzamingsvraagstuk. Logisch dus om als corporatie te verkennen wat jouw bijdrage aan het oplossen van deze problemen kan zijn en hoe de financiële ruimte kan worden benut.

In het artikel “Een nieuw coalitieakkoord: maak 5 scenario’s voor het goede gesprek” vind je een aantal scenario’s die je kunt gebruiken voor je strategische verkenningen. Bovendien werken we alvast een scenario in detail voor je uit. De scenario’s geven handvatten voor het goede gesprek over het invullen van de financiële ruimte.

Op woensdag 9 maart 2022 verzorgden Menno Logemann en Pieter Postma een webinar van een half uurtje over de praktische uitwerking van deze scenario’s. Ze hebben daarbij de stappen doorlopen met als voorbeeld Scenario 1: Wat is jouw bijdrage aan een duurzame gebouwde omgeving? Dit demonstreerden en lichtten ze toe vanuit Ortec Finance SAM.


Kijk het webinar terug door het formulier in te vullen.


Terug naar het artikel

Bekijk de video

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm