In dit artikel onderzoeken Dorinth van Dijk en Marc Francke gezamenlijke bewegingen in commerciële vastgoed prijsindexrendementen en indexveranderingen van marktliquiditeit in de VS (appartementen, kantoren, winkels) en voor achttien wereldsteden, op basis van gegevens van Real Capital Analytics over de periode 2005– 2018.

Ze meten de marktliquiditeit op basis van het verschil tussen prijsindexen voor vraag en aanbod. Bovendien documenteren ze voor alle geanalyseerde markten veel sterkere gezamenlijke bewegingen in veranderingen in marktliquiditeit in vergelijking met gezamenlijke bewegingen in reële prijsindexrendementen. De schrijvers leveren empirisch bewijs dat huurmarkten minder geïntegreerd zijn dan kapitaalmarkten, door het analyseren van gezamenlijke bewegingen in huurinkomens en aanvangsrendementen (ten opzichte van rendementen van obligaties met vergelijkbare looptijden). De bevindingen impliceren dat het moeilijk kan zijn om volledig gediversifieerde prijsrendementsvoordelen te verkrijgen, omdat de marktliquiditeit in alle markten tegelijk kan opdrogen, wat het opnieuw in evenwicht brengen van de portefeuille moeilijker en duurder maakt.

Download hier de paper.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over de paper.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm