Corporaties werken toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Om dit te bereiken moet er nog veel gebeuren. Is het haalbaar voor u? Veel woningcorporaties maken een plan van aanpak. Ortec Finance en Vabi ondersteunen corporaties hierbij.

Stappenplan

U werkt van grof naar fijn om de opgave te bepalen. Dat begint met het creëren van bewustwording en mondt uit in het uitvoeren en monitoren van complexplannen. Ortec Finance en Vabi laten in twee eenvoudige stappenplannen zien hoe u toewerkt naar een CO2-neutrale woningvoorraad. In dit artikel staat het stappenplan voor het bepalen en uitvoeren van de complexstrategie centraal (vanaf stap 4). Het stappenplan voor het opstellen van een haalbaar portefeuilleplan bekijkt u hier.

route-naar-co2-neutrale-woningvoorraad 

Start met asset management

Voordat u aan de slag kunt met assetmanagement is het van belang duidelijke kaders en doelstellingen te hebben. Deze volgen uit het portefeuilleplan. Ortec Finance ondersteunt veel corporaties bij het opstellen van het portefeuilleplan met behulp van SBI. CO2-reductie is hier een integraal onderdeel van.

Wanneer de route naar CO2-neutraal in uw portefeuilleplan is opgenomen, kunt u aan de slag met assetmanagement. Per complex wordt een voorstel gedaan voor een complexstrategie. Vervolgens controleert u of de optelling van al deze plannen voldoet aan het portefeuilleplan. De complexstrategie complexbeleid is de randvoorwaarde voor de uitwerking van de volgende stap: het energieplan.Tip: Gebruik de eenvoudige interface, de analysemogelijkheden en de rekenkracht van AM voor inzicht in de complexprestaties en om een voorstel te doen voor een complexstrategie.

Werk energieplannen uit per complex

In een energieplan geeft u aan welke maatregelen passend zijn bij de complexstrategie. Daarnaast moeten de maatregelen bijdragen aan de doelstelling om CO2 te reduceren. Vabi Assets Energie rekent vervolgens de kosten en effecten op de CO2-uitstoot uit. Deze energieplannen vormen samen met de andere beleidsmaatregelen belangrijke input voor de complexsessies.   

Organiseer complexsessies

In een complexsessie toetst u of de voorgenomen complexstrategie het juiste beleid is en of het écht uitvoerbaar is. Het is raadzaam hier de mensen ‘uit het veld’ bij te betrekken. Zij weten als geen ander wat er speelt en wat wel en niet logisch is. Door deze mensen bij de besluitvorming te betrekken krijgt u betere plannen en u creëert direct draagvlak voor de strategie en de werkwijze.  Als iedereen akkoord is stelt u het complexbeleid vast, als dat niet zo is verbetert u het beleid met de feedback van de deelnemers. Wanneer voor alle complexen het beleid is bepaald, is het van belang om te toetsen of nog aan de kaders van het portefeuilleplan wordt voldaan. Indien nodig kunt u bijsturen.

Start de uitvoer en monitor

Zijn de plannen definitief, dan is het tijd voor de uitvoering. De energieplannen uit Vabi Assets Energie vormen een prima basis als opdracht voor de aanbesteding. Na uitvoering is het verstandig om de energetische kenmerken bij te werken in de database. Hierdoor blijven de gegevens up-to-date en kunt u uitstekend de voortgang van de plannen en de vermindering van de CO2-uitstoot bijhouden. Zo werkt u stap voor stap naar een CO2- neutrale voorraad! 

Zelf aan de slag

Met de software en dienstverlening van Ortec Finance en Vabi maakt u weloverwegen beslissingen om te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm