Afgelopen dinsdag zag Prinsjesdag er heel anders uit dan normaal. Geen gouden koets maar wel kwik dat tot dertig graden steeg. Toch is er ook veel hetzelfde gebleven. Het kabinet heeft de voorgestelde Rijksbegroting 2021 bekendgemaakt en daarin raken verschillende maatregelen de corporatiesector. Net zoals vorig jaar geven wij een overzicht van wat deze plannen financieel voor jouw corporatie betekenen. Hierbij vertalen we de voorgenomen plannen naar de praktijk en geven we handvatten over hoe je de risico’s en de impact in kaart kunt brengen.

We beschrijven in enkele losse artikelen de belangrijkste voorgenomen wijzigingen:


Vaak zijn deze overige maatregelen moeilijker te modelleren en hangt de impact erg af van de samenhang van deze maatregelen met maatschappelijke doelen van jouw corporatie. Hier gaan we daarom minder uitgebreid op in.

Aedes geeft elk jaar een overzicht van de belangrijkste plannen, bereikbaar via deze link.

De maatregelen moeten nog worden omgezet in wetgeving. In die tijd kan er nog veel veranderen. We adviseren om wel alvast te toetsen op de mogelijke impact van de voorgenomen wijzigingen. Analyseer daarbij zowel de maatregelen afzonderlijk, als de uiteindelijke integrale impact voor jouw begroting. Daarnaast is er grote onzekerheid over de effecten van de coronacrisis. De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn daarmee hoog en het is sterk aan te raden daar rekening mee te houden bij het bepalen van de risico’s van de huidige begroting.

Bijbehorende artikelen:

Heb je vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Wil je het gesprek voeren over de mogelijke impact of zoek je hulp bij de verwerking in de software? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van Ortec Finance of met Bram Leermakers.

Gerelateerde insights

X