<< naar Deel 3 naar Deel 5 >> 

Het kabinet heeft de voorgestelde Rijksbegroting 2021 bekendgemaakt en daarin raken verschillende maatregelen de corporatiesector.

Vennootschapsbelasting

De verlaging van het VPB-percentage van 25% naar 21,7% (hoog tarief) wordt geschrapt. Het hoge VPB-tarief blijft daarmee structureel 25%. De verlaging van het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. Dit heeft veel impact op de belasting die verschuldigd is. Doordat deze betaling meeloopt in de operationele kasstroom wordt ook de ICR geraakt. De VPB-betaling loopt niet mee in de vaststelling van de waarde van het vastgoed. Op zowel de markt- als de beleidswaarde is er daarom geen impact van deze maatregel.

 

Inrichting WALS

Het hoge VPB-percentage is binnen WALS eenvoudig aan te passen wanneer gebruik wordt gemaakt van de VPB-berekening. Maak je gebruik van een extracomptabele berekening van de VPB, dan kan je deze opnieuw vaststellen en inlezen.

 


Schatting impact

De stijging van het VPB-tarief bedraagt 3,3%. Dit leidt daarom tot een stijging van de VPB-last van 3,3% per jaar. Er is geen effect op de waardering van het vastgoed.

 

Gerelateerd aan de aanpassing van het VPB-tarief, bestaat de wens om de renteaftrek verder te beperken. Een verhoging van de beperking zou moeten leiden tot een meer evenwichtige fiscale behandeling van eigen- en vreemd vermogen. De opbrengst zou daarbij gebruikt moeten worden voor een vermogensaftrek, zodat een budgetneutrale maatregel ontstaat. Aangezien dit een ingrijpende wijziging betreft, benoemt men dat deze optie eerst verder onderzocht moet worden. De maatregel vloeit voort uit de Anti Tax Avoidance Directive 1 (ATAD 1) en wordt ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd. Waar de renteaftrek in 2020 nog beperkt is tot 30% van het fiscale EBITDA worden voor 2021 en verder, in het speculatieve circuit, verschillende percentages genoemd. Of deze wijziging doorgaat en wat de impact zal zijn, is momenteel nog niet te zeggen. Een verdere beperking van de renteaftrek zal ertoe leiden de fiscale winst stijgt. Zeker voor corporaties waar de rentelasten erg hoog zijn ten opzichte van de inkomsten, kan deze maatregel (forse) impact hebben. De vraag is of deze maatregel bij implementatie ook voor corporaties budgetneutraal zal uitpakken.

Bijbehorende artikelen:

Heb je vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Wil je het gesprek voeren over de mogelijke impact of zoek je hulp bij de verwerking in de software? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van Ortec Finance of met Bram Leermakers. 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm