<< naar Deel 4

Het kabinet heeft de voorgestelde Rijksbegroting 2021 bekendgemaakt en daarin raken verschillende maatregelen de corporatiesector.

Overige maatregelen

Naast eerder genoemde maatregelen zijn nog veel andere maatregelen aangekondigd. Omdat de uitwerking nog niet altijd bekend is – en omdat het lastig is om in te schatten wat de financiële impact van deze maatregelen is – benoemen we deze slechts kort. Een uitgebreid overzicht van alle belangrijkste plannen is ook door Aedes gepubliceerd. Hieronder slechts een greep uit de gehele selectie. Het kabinet stelt 295 miljoen euro beschikbaar om woningbouw te stimuleren in 2021. Ook wordt de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) Verduurzaming weer opengesteld per 1-1-2021 voor een bedrag van 150 miljoen euro. Grote investeringen van circa 1,5 miljard worden naar voren gehaald en komt er een gezamenlijke taskforce voor het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen die met behulp van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) Nieuwbouw worden gebouwd. Daarnaast wordt de marktverkenning voor middenhuur voor een periode van drie jaar opgeschort en zal het Rijk onderzoeken of een ‘actief grondbeleid’ gevoerd moet worden en wordt de mogelijkheid verkend om een Rijksontwikkelbedrijf op te zetten. Concreet wordt er al wel aangegeven dat het Rijk meer regie zal pakken.

COVID-19

Er is grote onzekerheid over de effecten van de coronacrisis. De huidige plannen zijn gebaseerd op de aanname dat na een forse krimp, de economie volgend jaar weer opkrabbelt en een groei zal laten zien. Een tweede coronagolf kan grote impact hebben op de overheidsfinanciën en daarmee op het pakket aan maatregelen dat corporaties kunnen verwachten. De risico’s voor de financiële stabiliteit zijn daarmee hoog en het is sterk aan te raden hier ook rekening mee te houden bij het bepalen van de risico’s van de huidige begroting.

Klimaatactieplan Europese Commissie

De Europese Commissie heeft, onder leiding van Frans Timmermans, een klimaatactieplan gepresenteerd. Alhoewel dit los staat van de Rijksbegroting van de Nederlandse Staat kan de impact significant zijn. Momenteel staat het plan nog ver af van daadwerkelijke implementatie in het wettelijke kader. Voor nu is het daarom nog niet duidelijk of dit plan er volledig doorkomt en welke maatregelen dan in Nederland impact gaan hebben. Voor nu is het vooral belangrijk om deze ontwikkelingen in de gaten te houden en wanneer er meer informatie beschikbaar komt, hier opnieuw mogelijke scenario’s voor vast te stellen.

Bijbehorende artikelen:

Heb je vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Wil je het gesprek voeren over de mogelijke impact of zoek je hulp bij de verwerking in de software? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van Ortec Finance of met Bram Leermakers.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm