De ervaringen van ’thuis met de macro-economische scenarioanalyse

Met behulp van de Ortec Finance Risicomodule (RM) kunnen woningcorporaties zelf een macro-economische scenarioanalyse uitvoeren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wie kan dat nou beter vertellen dan een kersverse RM-gebruiker?

In het voorjaar heeft Bernadette van den Bergh – adviseur strategie en financiën bij ’thuis – zowel de basisopleiding als de vervolgopleiding gevolgd bij Ortec Finance. Voor de begroting 2021 en verder heeft ze zelfstandig de risicoanalyse uitgevoerd. We waren benieuwd naar haar praktijkervaringen en welke nieuwe inzichten ze heeft opgedaan.

Meer dan ooit leven we in onzekere tijden. Dat was voor ’thuis aanleiding om nu te starten met de macro-economische risicoanalyse. Aanvankelijk keek Bernadette er tegenop om de RM te gebruiken. Het leek haar ingewikkeld en veel werk. Uiteindelijk is dat heel erg meegevallen. De uitkomsten uit de risicoanalyse zijn geruststellend. Het aantal scenario’s waarbij ’thuis de normen op de financiële ratio’s overschrijdt (de overschrijdingskans) valt binnen de acceptatiegrenzen. “De RM is een kleine extra stap die interessante inzichten oplevert.” Volgend jaar verwacht Bernadette weer een stap verder te gaan, bijvoorbeeld door het gesprek over risicobereidheid verder te verdiepen. “Het is een groeitraject”.

Ben je benieuwd naar de tips die Bernadette voor je heeft? Lees dan hier het complete interview met Bernadette.

Dit is nummer 5 in de nieuwe reeks Risicoanalyse Insights

Eerdere publicaties kun je hier teruglezen:

Gerelateerde insights

X