Bij diverse corporaties bestaat de behoefte om (economische) slecht weer scenario’s te analyseren. Ze analyseren daartoe bijvoorbeeld scenario’s waarin gerekend wordt met een lage prijsinflatie of een hoge rente. Nadeel hiervan is dat deze parameters in de werkelijkheid nooit als enige parameter veranderen. Bovendien zegt dat niets over de kans van optreden. Met behulp van de RM (Risicomodule) kan een woningcorporatie de eigen meerjarenbegroting 200 keer doorrekenen met steeds andere en realistische macro-economische scenario’s. Hierdoor kan eenvoudig een uitspraak worden gedaan over de kans van optreden. Ook bestaan de 200 scenario’s uit een met elkaar samenhangende set van parameters. In deze set van 200 scenario’s kunnen de meest negatieve – zogenaamde stress scenario’s – worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Hoe pak je dat aan? Dat laten we je in dit artikel zien.

Wij adviseren corporaties om in eerste instantie te focussen op het meest kritische financiële kengetal, het kengetal met de hoogte kans op het overschrijden van de norm. Je kunt voor dat kengetal vervolgens nader inzoomen op de tien stress scenario’s. In dit artikel laten we zien hoe je dat doet. Je kunt een vergelijkbare analyse ook maken voor andere kengetallen.

De belangrijkste lessen uit dit artikel zijn:

  • Werk met integrale scenario’s (combinatie van economische parameters) die vallen binnen de waaier van wat realistische scenario’s zijn.
  • Met behulp van de RM achterhaal je voor welke economische parameters de corporatie het meest gevoelig is.
  • Deze gevoeligheid kan concreet worden vertaald naar kasstromen of beleidswaarde.

Lees hier het hele artikel

Inspiratie om zelf stress scenario’s te analyseren?

In dit artikel hebben we je laten zien hoe je stress scenario’s analyseert met behulp van de RM. Dit zijn stress scenario’s waarbij sprake is van een samenhang tussen de parameters, die vallen binnen wat realistisch is én die passen bij de meest negatieve uitkomsten op in dit voorbeeld de LTV. Deze aanpak heeft meer zeggingskracht dan een willekeurig scenario waarin bijvoorbeeld de prijsinflatie solistisch wordt verlaagd of de rente wordt verhoogd. De vertaling naar kasstromen en waardering maakt de uitkomsten concreter en beter uitlegbaar naar collega’s. We hopen dat dit jullie inspireert om zelf stress scenario’s te analysen voor de meerjarenbegroting van jouw corporatie.

Heb je vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of een idee voor een andere interessante analyse? Neem dan via onderstaande gegevens contact op met Isabel Mandour.

Dit is nummer 6 in de nieuwe reeks Risicoanalyse Insights

Eerdere publicaties kun je hier teruglezen:

Gerelateerde insights

X