Het is voor woningcorporaties van groot belang om een integrale meerjarenbegroting op te stellen. Hierdoor wordt de financiële continuïteit op korte en lange termijn gewaarborgd en wordt er voldaan aan de financiële eisen van de toezichthouders. Ortec Finance is met het softwareproduct WALS marktleider op het gebied van financieel management en kan u hierbij ondersteunen.

Geavanceerd simulatiemodel

WALS is een prognosemodel voor woningcorporaties, waarin kasstromen en waardering van bezittingen en verplichtingen gesimuleerd worden. Op basis van input met betrekking tot economische verwachtingen, vastgoed, lening portefeuilles, het huurbeleid en het (des)investeringsbeleid voert WALS een integrale berekening uit. Hierdoor krijgt u inzicht in de corporatie-brede financiële kengetallen, zoals solvabiliteit, ICR en Loan-to-Value. Daarnaast kan WALS u helpen bij het opstellen van de jaarrekening. Bovendien kunt u met WALS gemakkelijk en snel verschillende beleidsvarianten met elkaar vergelijken.  

Integratie van systemen

Het gebruik van WALS bespaart corporaties veel tijd bij de jaarlijkse aanlevering van de dPi en dVi aan de toezichthouders. Ook is WALS zonder resultaatverschillen te koppelen aan de marktwaarde uit TMS, de projectcalculaties uit GO en de leningenportefeuille uit Treasury.

Vraag uw gepersonaliseerde demo aan

Belangrijkste kenmerken

  • Integrale meerjaren simulatie van bezittingen (assets) en verplichtingen (liabilities)
  • Ondersteunt bij de jaarlijkse aanlevering van de dPi en dVi aan de toezichthouders
  • Waardering vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat, bedrijfswaarde of historische kostprijs
  • WALS is onderdeel van het platform voor integrale financiële en vastgoedsturing
  • De richtlijn en splitsing DAEB/Niet-DAEB wordt toegepast

Download onze WALS brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy