In 2021 hebben we veel corporaties bij hun vraagstukken geholpen en we gaan de uitdagingen van 2022 ook weer vol enthousiasme aan! Mijn naam is Frank Vermeij en ik ben managing director van de afdeling Real Estate Management, en ik vertel je hier graag meer over.

Het afgelopen jaar hadden we helaas nog te maken met de coronapandemie. We hebben ons werk goed kunnen doen vanuit huis, maar we hebben de contacten met onze klanten op locatie in heel Nederland erg gemist. Ik hoop dat we die bezoekjes op kunnen voeren in 2022 en elkaar weer persoonlijk in de ogen kunnen kijken wanneer we elkaar spreken. Het jaar 2021 wordt voor mijzelf en veel van mijn collega’s ook gekenmerkt door het verlies van Marcel Straatman. Hij wordt enorm gemist en we zullen hem blijven herinneren als die fijne collega en vriend.

Gelukkig zijn er ook genoeg positieve dingen te benoemen over het afgelopen jaar. We hebben als Ortec Finance samen met Aedes vereniging van woningcorporaties en ABF Research, heel veel regio’s geholpen bij het in kaart brengen van de (mis)match tussen maatschappelijke opgaven en financiële middelen. Inmiddels weten we dat er aan de middelenkant ruimte komt door de in het coalitieakkoord opgenomen afschaffing van de verhuurderheffing. Het wordt nu vooral zaak om plannen te maken om veel woningen te bouwen en te verduurzamen. Vanuit Ortec Finance willen we uiteraard graag ons steentje bijdragen om deze enorme volkshuisvestelijke opgave te gaan realiseren. We staan in de startblokken om corporaties met onze applicaties en adviseurs te helpen bij het opstellen van onder andere portefeuillestrategie, complexbeleid, investeringsanalyses, financiële meerjarenprognoses en risicoanalyses.

Klanttevredenheid

We zijn enorm trots dat veel corporaties de waarde van onze dienstverlening erkennen: de algehele klanttevredenheid was in 2021: 6,4 op een schaal van 7. Dat is ook te zien aan het toenemende gebruik van onze applicaties. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 11 corporaties bijgekomen die met SAM zijn gaan werken. Meer dan 80 corporaties gebruiken deze applicatie nu voor de vastgoedsturing. Ook met WALS, voor financiële sturing, zijn mooie stappen gezet. Alle corporaties hebben inmiddels de beschikking over de Software-as-a-Service en hebben toegang tot het nieuwe WALS-Dashboard. In dat dashboard worden WALS resultaten grafisch weergegeven en kunnen deze ook worden afgezet tegen sectorgemiddelden. In 2021 hebben we bovendien het vernieuwde TMS opgeleverd, dat erg goed is ontvangen door onze klanten. Deze applicatie wordt door zo'n 150 corporaties gebruikt voor de vastgoedwaardering.

Trots op onze mensen

Naast het softwaresucces ben ik vooral erg trots op onze mensen. We hebben een prachtig team Ortec Finance medewerkers. Medewerkers die gedreven zijn om onze klanten zo goed mogelijk te helpen met hun vraagstukken. Graag wil ik hier ook onze nieuwe interim management dienstverlening er even uitlichten. Sinds begin 2021 zijn we met een team van interimmers aan de slag gegaan. Wouter Stikkelman, Joost Eijsvogels en Borzo Beygi hebben al veel toegevoegde waarde kunnen leveren bij hun opdrachten en in 2022 wordt dit team verder uitgebreid. Het is heel waardevol voor ons als bedrijf om via interim opdrachten nog dieper in de corporatie en de corporatiematerie te duiken.

Roadmap doorontwikkeling applicaties woningcorporaties

Voor 2022 hebben we als bedrijf ook weer veel plannen gemaakt. Op de roadmap staan mooie doorontwikkelingen van onze applicaties voor vastgoedsturing, financiële sturing en vastgoedwaardering. Daarbij trekken we ook veel op met onze partners. Met SMART Real Estate Asset Management gaan we een nieuwe investeringsmodule ontwikkelen, als vervanging van GO en de SMART investeringsanalysetool. En met Vabi Software en Bryder zorgen we voor de uitwisseling van verduurzamingsplannen en vastgoeddata tussen hun software en SAM. Op de roadmap reserveren we ook weer veel ruimte voor klantwensen en we gaan daar dus graag met klanten over in gesprek in klantenpanels of tijdens accountmanagementgesprekken. Samen met onze supportpartner Qonsío zullen we ons uiterste best doen om de corporaties weer te helpen met optimale inzet van onze waarderings- en sturingssoftware en gaan we graag de uitdagingen van 2022 aan!

Roadmap

Download de complete Roadmap door op bovenstaande afbeelding te klikken.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm