Scenario’s met een negatieve rente gecombineerd met een relatief grote financieringsbehoefte kunnen bij corporaties leiden tot een negatieve noemer van de ICR.

De lange rente is al enige tijd erg laag, in bepaalde gevallen zelfs negatief. Corporaties maken zich zorgen over hun financiële positie als de rente harder gaat stijgen dan wat nu de verwachting is. Voor een kapitaalintensieve sector als de corporatiesector, is het ook heel terecht om hier continu alert op te zijn. Daar staat tegenover dat de rente ook minder hard kan stijgen dan wat nu de verwachting is en dat langer geprofiteerd kan worden van de lage rente. In de Ortec Finance Scenarioset (OFS) – met 200 even waarschijnlijke macro-economische scenario’s – zit tegenwoordig standaard een aantal scenario’s waarin in een of meerdere jaren sprake is van een negatieve rente. Bij corporaties met een grote financieringsbehoefte ten opzichte van de huidige leningenportefeuille, kon dat in bepaalde gevallen leiden tot een negatieve ICR.

In dit artikel lees je meer achtergronden over hoe dit kan ontstaan en hoe we daarmee omgaan in de Monte Carlo analyse.

Lees hier het hele artikel

Heb je vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of een idee voor een andere interessante analyse? Neem dan via onderstaande gegevens contact op met Frank Vermeij.

Dit is nummer 7 in de nieuwe reeks Risicoanalyse Insights

Eerdere publicaties kun je hier teruglezen:

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm