Geven de turbulente economische macro-economische omstandigheden aanleiding om af te wijken van de leidraad van de Autoriteit Woningcorporaties?

Economische parameters

Corporaties zijn gewend om de macro-economische uitgangspunten in de begroting / dPi te baseren op de leidraad economische parameters van de toezichthouder(s). De laatste jaren wordt van corporaties verwacht dat ze zelf de economische ontwikkelingen volgen en indien nodig andere parameters hanteren.

Economische uitgangspunten in de praktijk

Wij onderzochten op basis van de dPi 2022 van 233 corporaties welke economische uitgangspunten in de praktijk worden gehanteerd. Ook hebben we aan enkele corporaties gevraagd waarom ze de leidraad hanteren of waarom ze besloten hebben om af te wijken.

Al met al zien we dat corporaties doorgaans de leidraad blijven hanteren en macro-economische onzekerheid in beeld brengen via risicoanalyse. De leidraad geeft geen advies voor de leegwaardestijging. Voor deze parameter hanteren corporaties vaker eigen aannames of ze volgen de verwachting van Ortec Finance.

Lees in het volledige artikel meer over:

  • Wat staat er in de leidraad economische parameters?
  • Welke economische uitgangspunten hanteren de 233 corporaties?
  • Waarom kiest de ene corporaties bewust voor het toepassen van de leidraad en waarom hanteert een andere corporatie afwijkende uitgangspunten?
  • Wat is de relatie met risicoanalyse?

Download hier het volledige artikel

Heb je vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of een idee voor een andere interessante analyse? Neem dan via onderstaande gegevens contact op met Coen Ravesloot.

Dit is nummer 9 in de nieuwe reeks Risicoanalyse Insights

Eerdere publicaties kun je hier teruglezen:

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm